Party Make Up

Party Make Up

  • Party Mae Up with Hair Do & Saree Draping (Kroylan)Rs-2100
  • Blow DryRs-300
  • Hair Curling (Elbows)Rs-500
  • Hair Curling (Waist)Rs-650
  • Ironing (Elbows)Rs-550
  • Ironing (Waist)Rs-650
  • Saree DrapingRs-350
  • Party Makeup & Hair DoRs-1950
  • Make UpRs-1499
  • Party Mae Up with Hair Do & Saree Draping (MAC)Rs-3399

Appointment Now